Služby:

 Ochrana zdraví - Programy garantující plnění přesně dané částky podle pojistných podmínek. Možnost domluvení VIP podmínek díky dlouhodobému partnerství s finančními domy a jasně definované částky pro výplatu úrazu.

Akce: 

Každý sportovec může využít zdarma dalších služeb a marketingové podpory na jeho akcích.

Servis: 

V případě úrazu jsme ihned připraveni řešit úraz a zajistit bezproblémový průběh, nikdo z našich klientů se nemusí starat o mnohdy složité papírování.

Podpora: 

Finanční podpora mladých perspektivních sportovců , zviditelnění na sociálních sítích. V případě zájmu možnost využití exkluzivních vazeb s ostatními sportovci a projekty.